Disclaimer

Rijbewijsbijrob streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, juist en betrouwbaar is. De inhoud van de website kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan Rijbewijsbijrob niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is.

Rijbewijsbijrob aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan Rijbewijsbijrob niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie.

Het wordt op prijs gesteld wanneer u onujuistheden meld aan Rijbewijsbijrob. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Rijbewijsbijrob is niet verantwoordelijk voor de content op die sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.